Posts Tagged ‘pohodi’

Osvajački pohodi Otomanlija

Sulejmanov otac, Selim I, sva svoja osvajanja usmerio je ka Aziji. Za samo osam godina svoje vladavine je uspeo da pomeri granice Osmanskog carstva sa Crvenog mora i Indijskog okeana na zapadni Mediteran i Persijski zaliv, uključujući tri za muslimane sveta grada: Medinu, Meku i Jerusalim. Nakon osvajanja mamelučkog carstva 1517. godine, u Aziji je još jedino Safavidska Persija ostala kao ozbiljna pretnja Osmanskom carstvu. Ali, na samrti, Selim je savetovao svom sinu da se okrene ka Evropi. Sulejman je, međutim, proširio Osmansko carstvo u oba pravca — u podjednakoj meri je preduzimao pohode i prema Zapadu i prema Istoku. Budući da je bio dobar strateg, trudio se da nikad ne ratuje istovremeno na obe strane. Obično bi sklapao mir na Istoku pre nego što bi kretao u osvajačke pohode na Zapad i obrnuto.

Svoja prva osvajanja nakon stupanja na presto usmerio je ka teritoriji već oslabljene Ugarske kraljevine. Prvi na Sulejmanovom putu bio je Beograd, strateški veoma bitno ugarsko utvrđenje na ušću Save u Dunav.

eXTReMe Tracker