Posts Tagged ‘Mediteran ratovi’

Severna Afrika i Mediteran ratovi

Drugi front na kom su se sukobljavali interesi Habzburgovaca i Osmanskog carstva bio je zapadni Mediteran. Turski gusari i korsari u službi Osmanskog carstva napadali su španske i italijanske obale i brodove. Kao baze su im služile obale Severne Afrike, posebno Tunis i Alžir. Međutim, Sulejman je shvatio da za premoć na Mediteranu mora imati jaku flotu, te je 1533. godine imenovao berberskog korsara, Hajrudina Barbarosu, za admirala turske flote. Barbarosa je uspeo da unapredi osmansku flotu koja je sad imala više brodova nego sve mediteranske sile zajedno, što ipak nije sprečilo Karla V da osvoji Tunis 1535. godine.

Barbarosa je zastupao ideju o ratu sa Mlecima, tako da su prvi sukobi izbili 1537. godine. Kako Sulejman na kopnu nije imao većeg uspeha, Barbarosa je nastavio borbu na moru. Kod Prevezea 25. septembra 1538. Barbarosa je odneo ubedljivu pobedu nad Svetom ligom koju su sačinjavali Papska država, Španija, Mletačka republika, Kraljevina Napulj, Kraljevina Sicilija, Đenovljanska republika, Veliko vojvodstvo Toskana, vojvodstva Savoje, Parme i Urbina, kao i malteški vitezovi, poznatiji kao jovanovci. Ovom pobedom Barbarosa je obezbedio tursku prevlast nad Mediteranom. Tripolitanija, Tunis i Alžir postale su autonomne provincije Osmanskog carstva. Karlo V je pokušao da izbaci Turke iz Severne Afrike 1541. ali nije uspeo. Turci su držali Crveno more i Persijski zaliv sve do 1554. godine kada je potrugalska flota odnela pobedu i preuzela primat nad ovim vodama.

Godine 1544. Španija je objavila rat Francuskoj, te je francuski kralj, Fransoa I, tražio od Sulejmana pomoć. Sulejman je poslao 100 galija pod Barbarosinom komandom koji je 1543. godine osvojio Nicu. Godine 1544. sklopljen je mir između Francuske i Španije, tako da je i Fransoin savez sa Sulejmanom postao suvišan i kao takav prestao da postoji. Maltežani su 1551. predali Tripoli u Libiji, a 1555. je pala Burgija, špansko uporište u Africi.

Godine 1560. Pijale-paša je osvojio ostrvo Đerbu od Španaca, a 1565. je predvodio čuvenu opsadu Malte, ostrva koje je Karlo V 1560. godine dao jovanovcima, vitezovima koje je Sulejman isterao sa rodosa 1522. godine. Turska flota koja je brojala 181 jedrenjak, 25.000 ljudi. Opsada je trajala od 20. maja do 11. septembra i u početku je izgledalo da će se hrišćanska katastrofa sa Rodosa ponoviti, međutim, Karlo 5 je poslao pojačanje iz Napulja, te su Osmanlije bile prinuđene da se povuku. Već sledeće, 1566. godine, Pijale-paša je zauzeo ostrvo Hios, poslednje đenovljansko uporište u arhipelagu.

eXTReMe Tracker