Knjiga o Sulejmanu – Biografija Sulejmana Veličanstvenog

 Laguna je objavila veoma zanimljivo i pitko napisano istorijsko-publicističko delo o Sulejmanu Veličanstvenom iz pera novinara Luke Mičete – roman Sulejman, Hurem i Srbi. (narucivanje knjige o sulejmanu velicanstvenom)

Kroz kratka poglavlja Mičeta predstavlja evropski okvir i prilike tokom Sulejmanove vladavine, o prilikama u Osmanskom carstvu, o Sulejmanu i Hurem kroz brojne anegdote i slikovite epizode.

– Ova kratka studija o vremenu i životu sultana Sulejmana Veličanstvenog i Hurem-sultanije nužno govori i o Srbima na čiju su istoriju, kulturu i karakter Turci sudbinski uticali. Prvi put će turske ordije doći na srpske teritorije na poziv kralja Milutina tokom njegove borbe za vlast protiv brata Dragutina. Milutin će potom biti i prvi srpski vladar koji će potući osmanske trupe i u tu čast sagraditi Crkvu svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Jerusalimu, koja je po mišljenju ruskog arhimandrita Porfirija Uspenskog najlepši manastir Svetog grada. Ovo je i priča o velikom XVI veku, o vladarima i umetnicima koji su bili savremenici Sulejmana Veličanstvenog, kao i o onim previranjima i događajima koji su po Srbe, njihovu istoriju i religiju bili od sudbinskog značaja – kaže Mirčeta o svojoj knjizi.

Roman Sulejman, Hurem i Srbi će se podjednako dopasti ljubiteljima istorije, istoriografima i publici popularne serije. Recenzije naših renomiranih savremenih istoričara svedoče o ozbiljnosti zadataka kome se autor posvetio.

– Studiozno se oslanjajući na pojedine istorijske izvore i odgovarajuću naučnu literaturu, Luka Mičeta se trudi da duboko pronikne u međuljudske odnose na dvoru Osmanskog carstva. Portreti Sulejmana i Hurem, dati sa velikom uverljivošću, pomažu u objašnjavanju mnogih burnih događaja u prestonici na Bosforu. Prilike na osmanskom dvoru, haremske spletke, političke igre, zakulisne radnje, ali i međudržavni sporazumi na taj način zadobijaju svoje pravo mesto i važnost – kaže prof. dr Radivoj Radić.

– Mičeta je u ovom zanimljivom, pitkom, inteligentnom i zabavnom rukopisu pokušao da ukaže na svu složenost istorijske fenomenologije koja je tek osnova za razumevanje istorijskog procesa koji se vezuje za ličnost i značaj Sulejmana Veličanstvenog. Njegov briljantan novinarski stil prilagođen je, u svakom smislu, strukturi koja događaje i posebnosti toga vremena osvetljava metodologijom koja je gotovo rečnička, ili enciklopedijska. Istoričarima često nedostaje ovakva fleksibilnost mišljenja i stila – ističe prof. dr Nikola Samardžić

Komentari

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

eXTReMe Tracker