Detinjstvo i mladost Sulejmana

Sulejman je bio sin sultana Selima I i njegove žene, Hafse Hatun, koja je verovatno bila kćerka tatarskog kana sa Krima, Mengli Giraja. Hafsa je imala 17 godina kada se Sulejman rodio — 6. novembra 1494. u Trapezuntu na crnomorskoj obali. Sa sedam godina je poslat u palatu Topkapi gde je stekao temeljno obrazovanje u raznim oblastima nauke, istorije i književnosti. Govorio je četiri jezika: arapski, persijski, čagataj2 i srpski. Sa 17 godina postavljen je za namesnika grada Kafe (danas Teodosija), potom Sarukana (danas Manisa). Kraće vreme je bio na mestu upravitelja Jedrena. Takođe je povremeno zauzimao i počasni položaj sultana u odsustvu svog oca koji je stalno bio na osvajačkim pohodima.

Vest o očevoj smrti zatekla je Sulejmana u Manisi, gde je vršio dužnost namesnika. Selim I je nakon kratke, ali izuzetno plodne vladavine iznenada umro od neke kožne bolesti koju je zaradio zahvaljujući preteranom kontaktu s konjima. Carstvo koje je Sulejmanu ostavio bilo je neuporedivo veće, jače i bogatije nego što je bilo 200 godina ranije kada je vladao osnivač Osmanske dinastije, Osman I.

Kada je Sulejman ušao u Istanbul i stupio na presto, pobunjenici koje je njegov otac porazio i vojni zapovednici su se ponadali da će moći da manipulišu mladim princem za koga su smatrali da nema ni iskustva ni volje da vlada. Međutim, za samo nekoliko narednih godina svoje vladavine Sulejman je učvrstio osmansku vlast na teritorijama koje je njegov otac osvojio i obezbedio mir u ogromnom carstvu čije je granice i sam počeo da proširuje, sledeći primer svojih prethodnika.

Komentari

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

eXTReMe Tracker